%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%98%

כך הכל התחיל - צילומים מהארכיון

פעילות התנדבותית המתמי"ד ויחידת הג'יפים במשגב. אוגוסט 2012

צילום טרמי וטיסה ע"פ תוכנית שנקבע מראש. יוני 2013

אב ובן, הטסה משותפת ראשונה יחד. נובמבר 2013

צילום יום וטרמי משולב: תרגיל הצגת יכולת לכוחות משטרה ומג"ב שבהמשך יושמו בכל המדינה. ינואר 2014

קטיף תירס "דוכס". אוגוסט 2014

רג'ום אל הירי, רמת הגולן, בצילום רחפן ראשון בישראל. מרץ 2013

"השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות"
ג'ונתן ליווינגסטון, השחף